WZC herdenkt ‘één jaar na het begin van de corona’

Precies één jaar na het begin van de corona werd in het woonzorgcentrum Heilige Familie een wandeling georganiseerd. Deze stond in hert teken van ‘een bron van troost, kracht en hoop’. Verschillende bewoners, begeleiders en personeelslenen wandelden door het domein  en ontdekten overal vlinders, teksten, voorwerpen en gedichten.
Koen Bellers dankte in één adem de bewoners, het personeel, de families en gemeentelijke overheid voor hun geduld, steun en vertrouwen. ,,De puzzelstukjes in de inkom drukken de samenhorigheid en eenheid uit.’’
Burgemeester Croes sloot zich met een hulde aan de zorg en bracht, net als Koen Bellers, de herinnering aan de overleden man en vader van personeelsleden in herinnering.