Home Nieuws

Categorie: Nieuws

Bericht
Deerlijkse horeca vervroegd open?

Deerlijkse horeca vervroegd open?

Maandagavond 12 april leek alsof de Deerlijkse horeca niet wenst te wachten op het verdict van het Belgisch overlegcomité. Bij het doorkruisen van het Deerlijks centrum was er één opvallend licht in de vallende duisternis. Bij Eethuis De Ploatse in de Hoogstraat leek alsof het restaurant open was. Schimmen aan het venster bij sfeerverlichting… heb ik iets gemist? Tafelen in Deerlijk, waar we nu reeds zo lang terug naar uitkijken, mag dit reeds? Rechtsomkeer maken was de boodschap, ons vergewissen vooraleer we Deerlijks nieuws heet van de naald brengen… met het fototoestel in de aanslag en de pen in de hand…
We bellen aan en de zaakvoerders van De Ploatse, Niels Lanckbeen en Jana Bossuyt,  zorgen voor verduidelijking: "We zijn steeds open… (klik op de titel en lees het volledige verhaal).

Bericht
Paasattentie van Rode Kruis voor woonzorgcentrum

Paasattentie van Rode Kruis voor woonzorgcentrum

Op de vooravond van het paasweekend bezorgde de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis een verrassing in het woonzorgcentrum Heilige Familie. Voorzitster Marijke Bossuyt: ,,Wij maakten voor bewoners en personeel een zakje paaseitjes klaar en moeten die coronaproof aan een delegatie van het woonzorgcentrum overhandigen. Wij doen dit met veel plezier.’’
Koen Bellers van het WZC dankte het Rode Kruis. “Wij hebben in de moeilijke periode van de corona op deze mensen een beroep kunnen doen. Het was een verrassing hen aan de telefoon te horen vragen of zij met dit traktaat mogen komen. Eerst helpen en dan nog voor een attentie zorgen. Chapeau. Wij zorgen dat dit bij de bewoners en personeel geraakt.’’ Schepen Louis Vanderbeken loofde de geste van het Rode Kruis en dankte hen terzelfdertijd voor het geleverde werk.

Bericht
Deerlijk investeert in renovatie bejaardenwoningen

Deerlijk investeert in renovatie bejaardenwoningen

In Deerlijk in de Burgemeester Hector Isebaertstraat werd de laatste van vier gemeentelijke bejaardenwoningen volledig gerenoveerd. Met het totaalproject is een bedrag 65.000 euro gemoeid en heel wat zaken werden door de eigen gemeentediensten opgevolgd. Schepen van patrimonium Regine Rooryck: ”We maakten de woning onder andere groter door het slopen van enkele binnenmuren, er werd een nieuwe vloer gelegd, een nieuwe keuken geplaatst en ook de badkamer werd volledig vernieuwd. Daarnaast houden we ook rekening met de energiezuinigheid van de woning en is er bijkomende isolatie voorzien.” Ook de tuin werd opgewaardeerd, er werd nieuw gras ingezaaid en de terrasjes langs de achterkant zijn nu dubbel zo groot. “Het wordt er aangenaam vertoeven in de zon” . Ook schepen van sociale zaken en senioren Louis Vanderbeken  treedt zijn collega bij: “Het blijft als gemeente belangrijk dat we er oog voor hebben dat onze senioren in betaalbare en comfortabele woningen kunnen leven. Tijdens de renovatie keken we bijvoorbeeld naar de toekomstige factuur van de bewoners, want alle toiletten in de vier woningen werden nu aangesloten op een nieuw geplaatste regenput in plaats van op stadswater. Een milieubewuste keuze, maar ook één die goed is voor de portemonnee. Ook dorpeltjes en opstapjes werden weggewerkt om de toegankelijkheid te verbeteren.”

Bericht
Uitbreiding van Deerlijkse groene long nabij het Gaverkasteel?

Uitbreiding van Deerlijkse groene long nabij het Gaverkasteel?

Een masterplan voor de opwaardering van het Gaverdomein? N-VA Deerlijk riep vorig jaar op om de site van het oude gemeentedepot niet te verkopen. Raadslid Filip Terryn herhaalde op de gemeenteraad van 25 maart 2021 die boodschap nog eens: “Wij willen die site integreren in het Gaverdomein. Veel Deerlijkse verenigingen zijn al jaren op zoek naar een beter lokaal voor hun activiteiten. De site ligt daarbij mooi in het verlengstuk van het Gaverdomein. Wij vinden dit een unieke kans om dit mee te nemen bij het opmaken van een masterplan rond het opwaarderen van het Gaverdomein. Het is een mooie kans om de Deerlijkse groene long nog wat uit te breiden. Het zou dan ook spijtig zijn om de groene omgeving niet verder uit te breiden en de kans niet te nemen om lokalen te voorzien voor de Deerlijkse verenigingen.  We hopen dat deze site niet verkocht wordt maar dat deze integraal ten goede zal komen aan veel Deerlijkse inwoners." 

Bericht
Toch sprake van de lokale verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat

Toch sprake van de lokale verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat

Vlaams minister Zuhal Demir  heeft in een ministerieel besluit de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de heraanleg kruispunt Belgiek. Daar worden echter 2 belangrijke aandachtspunten aan toegevoegd: de verbindingsweg tussen Oude Vichtestraat en Olekenbosstraat is noodzakelijk en er mogen geen nieuwe commerciële gebouwen in de buurt van het kruispunt gecreëerd worden.
De minister adviseert om de lokale verbindingsweg aan te leggen tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat.  “Wij volgen het dossier kruispunt Belgiek al jaren op. Zeer recent betreurden we de beslissing van de meerderheid om de geplande verbindingsweg tussen Oude Vichte- en Olekenbosstraat te schrappen. Minister Demir vindt het niet wenselijk  om in het gebied tussen de heraangelegde Breestraat en de N36 nieuwe grootschalige activiteiten toe te laten die het doorstromend verkeer aan het kruispunt zouden hinderen. ”, aldus raadslid Filip Terryn.

N-VA Deerlijk vraagt dus concreet om geen nieuwe grote winkelketen toe te laten in de buurt van het kruispunt. Dit zou het kruispunt terug extra belasten terwijl de dure herinrichting net de bedoeling heeft om het verkeer vlotter te laten verlopen. N-VA Deerlijk vraagt dan ook aan het College om rekening te houden met deze 2 belangrijke adviezen.

Bericht
Regiowandeling Okra Deerlijk 2021

Regiowandeling Okra Deerlijk 2021

Op maandag 19 april 2021 organiseert Okra Deerlijk hun jaarlijkse regiowandeling. Zowel leden als niet-leden (iedereen dus) is welkom !  Uiteraard wordt dit coronaveilig georganiseerd. Er kan vrij gestart worden aan het ontmoetingscentrum d’ Iefte (Hoogstraat 144) tussen 9 en 17 uur. Via een bewegwijzerde route van ± 6 km ontdekt u de meest natuurlijke hoekjes van onze gemeente. Bijkomende info kan je verkrijgen bij Eric Bossuyt, tel. 056 77 93 43

Bericht
Femma d’Annekes blijft hoopvol…

Femma d’Annekes blijft hoopvol…

Het bestuur van Femma d’Annekes Deerlijk vergeet zijn leden niet. Ten huize van ieder lid (coronaproof) werd een pakketje afgegeven met  alle ingrediënten (juist afgewogen)  en een recept om koekjes te bakken in het teken van het paasgebeuren. Creatief bezig zijn en gezelligheid blijven pijlers van de beweging.
Het bestuur blijft hoopvol naar de toekomst kijken om snel weer samen het verenigingsleven te kunnen opnemen.

Bericht
Stefaan Casteleyn wordt pastoor in Deerlijk

Stefaan Casteleyn wordt pastoor in Deerlijk

Amper een week na de aankondiging van het vertrek van pastoor Marc Messiaen vanuit Deerlijk naar Avelgem is er een nieuwe pastoor benoemd. Stefaan Casteleyn, thans medepastoor van de pastorale eenheid St.-Paulus te Waregem, wordt op 1 september pastoor van de pastorale eenheid De Wijngaard te Deerlijk. Stefaan is reeds vele jaren vooral gekend als de medepastoor van Nieuwenhove, waar hij thans nog woonachtig is. 

Twee vragen aan de nieuwe pastoor…
Het volledige artikel lees je indien je op de titel klikt

Bericht
Deerlijk verhoogt premie voor scheiding afvalwater en regenwater bij rioleringsprojecten

Deerlijk verhoogt premie voor scheiding afvalwater en regenwater bij rioleringsprojecten

“Bij de aanleg en heraanleg van openbare riolering zijn inwoners door Vlaamse wetgeving verplicht om hun regenwater en afvalwater te scheiden en apart aan ons rioolstelsel te koppelen”, vertelt schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open Vld) “Dat brengt kosten met zich mee. Als gemeente willen we tegemoet komen in die kosten. De vroegere premie wordt verdubbeld. De gemeente komt nu tussen in de kosten tot maximum € 1000.  We hebben heel wat rioleringsprojecten in samenwerking met buurgemeenten voor de boeg. In vergelijking met een aantal van hen zat onze ondersteuning aan de lage kant. Nu is onze premie te vergelijken met Zwevegem en Harelbeke.” Het vroegere premiestelsel voor scheiding afvalwater en regenwater voorzag in een ondersteuning van maximaal 200 euro voor gesloten bebouwing en 500 euro voor open en halfopen bebouwing.  “Dat onderscheid is weggewerkt”, aldus schepen Schelfhout. “Onafhankelijk van in welk type woning je woont kan je tot 1000 euro premie krijgen. Uiteraard moet je… (klik op de titel en lees het volledige artikel)

Bericht
Kuikentjes en kippen voor het Bokkeslot

Kuikentjes en kippen voor het Bokkeslot

Sinds ruim een maand is er geen pluimvee meer op de kinderboerderij. De vogelgriep maakte het opruimen van bijna alle pluimvee noodzakelijk en daarna volgde een periode van leegstand. Boer Willem: ,,Wij kregen van de school voor dierenzorg (Vabi) het aanbod van enkele diertjes uit hun boerderij. Dit is de start om opnieuw een bonte variatie van pluimvee te herbergen en te zien opgroeien. De kinderen kunnen er opnieuw van genieten.’’ Zes kuikentjes van enkele dagen kregen een plaatsje in de broedmachine van de kinderboerderij. Een lamp houdt de ruimte lekker warm. Opgroeien is de boodschap. Er is in de stallen een volledig nieuwe infrastructuur voor het laten kweken van kippen en pluimvee.
Boer Willem: ,,Een eerste kleine ruimte voor kuikens die niet meer afhankelijk zijn van extra warmte. Met een schuif kunnen die diertjes in een grote ruimte en met een andere schuif in een weide. Wij kunnen dit systeem gebruiken voor het opgroeien van leghennen, eenden en ook van mestkuikens.’’