Wim Vancauwenberghe werd teamlid

Op zondag 10 december werd in de St.-Columbakerk Wim Vancauwenberghe als nieuw teamlid van de pastorale eenheid aangesteld. Deken Henk Laridon ging voor in de viering die werd opgeluisterd door de koren uit Sellewie en Lauwe. Het nieuw lid ontving de symbolische staf en verwoordde zijn engagementsverklaring. Op het einde van de aanstelling las schepen Louis Vanderbeken de tekst uit het gemeentelijk guldenboek voor en greep er achteraan in de kerk een gezellige receptie plaats.