Rare taferelen… sneeuwmannen gespot in Deerlijks handelscentrum!
Rare taferelen… sneeuwmannen gespot in Deerlijks handelscentrum!

Rare taferelen… sneeuwmannen gespot in Deerlijks handelscentrum!

Het vriest niet en toch worden er nu volop sneeuwmannen gespot in Deerlijk.

In voorgaande jaren zorgde de handelsvereniging Odeerlijk voor de juiste kerstsfeer. Zij zorgden dat de kerstman aanwezig was in het Deerlijkse straatbeeld. Winkeliers en hun klanten konden genieten van allerhande activiteiten: van ritten met de huifkar tot kerstworpen en vele andere acties. Dit covidjaar was het evenwel niet opportuun om een actie op poten te zetten. Vandaar dat er vanuit de vzw beslist werd om hun spaarpotje aan te wenden en iedereen te laten genieten van de juiste kerstsfeer in het warme Deerlijk. Zondagmorgen was het bestuur van Odeerlijk reeds in de weer om Deerlijk onder te dompelen in de juiste sfeer. Tientallen sneeuwmannen verwelkomen jullie  met een positieve boodschap. Benieuwd?  Bekijk de 'Odeerlijk'-sneeuwman eens van dichtbij na jullie bezoek bij de Deerlijkse handelaars.

NIEUWS

Rare taferelen… sneeuwmannen gespot in Deerlijks handelscentrum!

Rare taferelen… sneeuwmannen gespot in Deerlijks handelscentrum!

Het vriest niet en toch worden er nu volop sneeuwmannen gespot in Deerlijk.

In voorgaande jaren zorgde de handelsvereniging Odeerlijk voor de juiste kerstsfeer. Zij zorgden dat de kerstman aanwezig was in het Deerlijkse straatbeeld. Winkeliers en hun klanten konden genieten van allerhande activiteiten: van ritten met de huifkar tot kerstworpen en vele andere acties. Dit covidjaar was het evenwel niet opportuun om een actie op poten te zetten. Vandaar dat er vanuit de vzw beslist werd om hun spaarpotje aan te wenden en iedereen te laten genieten van de juiste kerstsfeer in het warme Deerlijk. Zondagmorgen was het bestuur van Odeerlijk reeds in de weer om Deerlijk onder te dompelen in de juiste sfeer. Tientallen sneeuwmannen verwelkomen jullie  met een positieve boodschap. Benieuwd?  Bekijk de 'Odeerlijk'-sneeuwman eens van dichtbij na jullie bezoek bij de Deerlijkse handelaars.

Elk zijn of haar ‘coronida’ over 5, 7, 10 of 15 km

Elk zijn of haar ‘coronida’ over 5, 7, 10 of 15 km

Geen Kerstcorrida dit jaar. Voorzitter Alain Himpe: ,,Duizenden lopers en een veelvoud aan supporters samengepakt in het centrum van Deerlijk: Neen! Omdat de gezondheid van elke loper, toeschouwer en medewerker primeert hebben wij routes van 5, 7, 10 en 15 kilometer die starten en eindigen aan de kerk van het centrum. De vier hoofdsponsors loodsen ons doorheen onze gemeente.” Een groep medewerkers zette de pijlen van deze routes uit. De hele maand december, op eender welk moment, kan er gewandeld, gejogd of gelopen worden. Met in achtnemen van de coronaregels. Info:www.kerstcorrida.be

Breder voetpad aan de Kapel ter Ruste

Breder voetpad aan de Kapel ter Ruste

Aan de Kapel ter Ruste kreeg het voetpad een facelift. Een verbetering die er kwam op vraag van de wandelpool. Vrijwilligers begeleiden elke ochtend kinderen naar de scholen in het centrum. De doorgang aan de kapel was bijzonder smal. De heraanleg van een deeltje voetpad is een opsteker voor de wandelpool en verhoogt de verkeersveiligheid. Deze verbetering komt ook ten goede van rolwagengebruikers die naar de kapel ter Ruste willen.

Steven Deldaele vervangt Bjorn De Smet als directeur in De Kim

Steven Deldaele vervangt Bjorn De Smet als directeur in De Kim

Na de herfstvakantie kwam Steven Deldaele als vervanger van directeur Bjorn De Smet van De Kim.
Bjorn verliet de school voor een functie in de onderwijskoepel van het gemeentelijke onderwijs. Steven (47) is Deerlijknaar van geboorte en woont thans in Zwevegem. Hij stamt uit een onderwijsfamilie. Zijn vader Marc en moeder Maria verdienden ook hun sporen, respectievelijk in het lager onderwijs van Deerlijk en Zwevegem. Steven ziet zijn nieuwe functie als een uitdaging. ,,Ik weet dat ik…

400 éclairs van feestbestuur voor woonzorgcentrum H. Familie

400 éclairs van feestbestuur voor woonzorgcentrum H. Familie

In de week van de derde leeftijd bezorgde het centraal feestbestuur 400 éclairs aan het woonzorgcentrum.
Voorzitter Rudy Verhulst: ,,Vandaag donderdag zou normaal het groots bejaardenfeest plaatsvinden in de sporthal. Dit kon niet en dan kwam het idee om de taartjes toch te laten bakken en aan ons WZC te bezorgen.’’ Drie Deerlijkse bakkers (Adens, Schoonvaere en Hanssens) leverden de taartjes. De directeurs van het WZC dankten. ,,Wij beleven moeilijke weken en er is een grote inzet van het personeel. Dat de beiden groepen (bewoners en personeel) thans een attentie krijgen doet iedereen deugd.’’

Sint-Lodewijk Deerlijk in de ‘provinciale kijker’!

Sint-Lodewijk Deerlijk in de ‘provinciale kijker’!

De eerste stap is gezet voor de opwaardering van de dorpskern in Sint-Lodewijk. De provincie West-Vlaanderen kende een subsidie van 25.000 euro toe voor de opmaak van een ruimtelijk masterplan van Sint-Lodewijk. Eén grote winnaar… de gemeente Deerlijk en zijn inwoners!  Dankzij de alertheid van de bestuursploeg en het indienen van een perfect onderbouwd dossier krijgt de gemeente een mooi bedrag om één van de kernpunten in het meerjarenplan vorm te geven. De gemeente voorziet zelf ook 25.000 euro voor de opmaak van de plannen voor de herinrichting van 'Sellewie'. 
Bevoegd schepen van openbaar domein Bert Schelfhout: “Het is één van onze voornaamste werkpunten om de dorpskernen in Deerlijk mooier in te richten. Een eerste stap voor Sint-Lodewijk is de opmaak van een ruimtelijk masterplan. Samen met onze diensten en schepen Matthias Vanneste heb ik in september een uitvoerig dossier voorbereid om provinciale ondersteuning te krijgen."
Ook burgemeester Claude Croes is zeer te spreken over de toegekende subsidie: "Het is positief dat de provincie en het lokaal bestuur kunnen samenwerken om de typische dorpskern van Sint-Lodewijk op te waarderen."