Herdenking René De Clercq

Tijdens de herdenking van het overlijden van René De Clercq las Patrick Buysschaert een gedicht voor over De Clercq. Dezelfde avond was er o. m. samenzang, een toespraak door parlementslid Sander Loones, een muzikale bewerking van het gedicht ‘Het land ligt stil’ door Pieter Deknudt. Tussendoor een ‘in memoriam’ voor verschillende medewerkers die in de loop van het voorbije jaar overleden zijn.