2000 bomen en struiken aan Chiro Joeki

Een bijzondere activiteit voor de leden van Chiro Joeki. Zondagnamiddag mochten zij de handen aan de spade slaan om een massa struiken aan te planten nabij hun heem in de Cardijnlaan. Schepen Bert Schelfhout gaf samen met de groendienst en natuurverenigingen uit de regio het goede voorbeeld. De meisjes toonden hun liefde voor het aanplanten. Op de grote vlakte nabij het heem zijn er verschillende waterplasjes aangelegd en een loop- of wandelpiste. Eerstdaags worden ook bomen aangeplant. ,,Het geheel moet helpen om het oppervlaktewater te beheersen. Plant er maar op los en als jullie zelf inde leiding staan, zal je fier kunnen zeggen ooit deze struik te hebben aangeplant”, vertelde schepen Schelfhout nog.