136 broodjes voor de 65-plussers van de Trompewijk

Zaterdag 8 januari bezorgden bestuursleden van de Trompewijk aan alle 65-ers van de wijk een koekebroodje. Tot in 2020 was er een Driekoningenstoet die door de wijk trok. De kinderen zongen tot dat jaar hun lied en overhandigden de attentie.
Het is om en bij de 40 jaar dat er een dergelijk initiatief bestaat. De senioren zijn er heel tevreden mee en sommigen overhandigden een kleine bijdrage. Het wijkbestuur schenkt die aan de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis.