Laatste rit met de school

Op de laatste dag van het schooljaar was er voor de scholen ‘de berk’ en ‘de beuk’ voor het laatst leerlingenvervoer. In september is er geen schoolbus meer op ronde door het centrum.
,,Het aantal kinderen dat van dit vervoer gebruik maakt, neemt elk jaar af. De kosten stijgen elk jaar en met die gegevens lag het afschaffen voor de hand’’ vertelt de schooldirectie.