Alexander Ockier is nieuwe voorzitter bestuur Statiewjk

Zondagvoormiddag werd Alexander Ockier tot nieuwe voorzitter van het feestbestuur van de Statiewijk aangesteld. Het bestuur vergaderde in de lokalen van het hotel Blue Woods. Carl De Donder leidde het bestuur meer dan 20 jaar en drukte zijn stempel op het beleid en de initiatieven. De viering van 100 jaar wijkbestuur (2010) was een voltreffer/hoogtepunt naast de lange rij vedettenavonden, de loopkoersen, de stoeten, de kindernamiddagen en nog zeer veel meer. Alexander woont in de Stasegemstraat en kent al meer dan tien jaar het bestuur en de werking.
Zondag werd naast een warm dankjewel aan Carl, afscheid genomen van Germain Cloet en wijkburgemeester Willy Cattebeke. Voor de nieuwe voorzitter wordt het uitkijken naar een nieuwe wijkburgemeester. Het staat nog niet bepaald of de verkiezingen tgv. de wijkkermis of op een ander moment zullen zijn.
Op de foto: de dankbetuigingen en een foto uit 2010 met Carl tussen Eddy Wally en Vader Abraham, beiden te gast op de vedettenavond van 100 jaar Statiewijk.