Tiende Leon Defraeyeprijs

De tiende Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde werd toegekend aan de werkgroep ‘100 jaar Groote Oorlog’ die instond voor de coördinatie van verschillende herdenkingen.
Het was voorzitter Carl Dedonder die de oorkonde en de prijs van 500 euro in ontvangst mocht nemen uit de handen van Lore Defraeye, een achterkleinkind van Leon Defraeye.
Voorzitter van de heemkring Freddy Byttebier sprak net als schepen Regine Rooryck de gelukwensen uit. De plechtigheid werd afgerond met een receptie.