De voltallige gemeenteraad keurt meerjarenplan goed

 

Donderdagavond stond het meerjarenplan 2020-2025 op de agenda van de gemeenteraadszitting. De voltallige gemeenteraad(meerderheid en oppositie) keurden dit goed.

Burgemeester Claude Croes en schepen Bert Schelfhout wezen in hun inleiding op de goede samenwerking binnen het bestuur.

Enkele zaken uit het plan voor de komende jaren. Er wordt werk gemaakt van de integratie van de diensten van de gemeente en die van het OCMW. Om communicatie en participatie te bevorderen wordt een halftijdse communicatiemedewerker aangeworven. Evenzo een halftijdse ‘city marketeer’.

Het inrichten van het kruispunt op de Belgiek staat prioritair op de agenda. d’Iefte wordt gerenoveerd en evenzo de bibliotheek en de sportaccommodatie.

In het aspect ‘zorgend Deerlijk’ zijn er de vernieuwingen aan de schoolgebouwen van De Beuk en De Kim en ook o.m. initiatieven zoals het mobiel dienstencentrum en het vrijwilligersbeleid.

Het ecologische vermeldt o.m. het evolueren naar een energiezuinig en duurzaam patrimonium. Er zal veel aandacht zijn voor de mobiliteit de fietspaden en het verder vergroenen van de gemeente.

Het  totale pakket van investeringen bedraagt 32 miljoen, waarvan 16 miljoen voor investeringen die lopende zijn en er komen geen nieuwe belastingen.