Rode Kruis Deerlijk - ontbijt met de burgemeester

Het Rode Kruis wilde iets doen voor de Warmste Week en kwam op het idee een ‘ontbijt met de burgemeester’ te organiseren.

Marijke Bossuyt: “Met een beperkt comité, de burgemeester en zeer veel vrijwilligers voor de voor de dag zelf, werd het een succes.”

Burgemeester Claude Croes: ,,Maandag 23 december, op de voorlaatste dag van de Warmste Week, gingen wij naar Kortrijk. De opbrengst van 5852,02 euro wordt verdeeld tussen de vereniging ‘Ouders Verongelukte Kinderen’ en het Kinderkankerfonds van onze ereburger Yves Benoit. Dank aan de organisatoren, de vele medewerkers en sympathisanten.’’