Deerlijkse zomerklas voor kinderen met leerachterstand

Gemeenteraadsleden nemen initiatief voor zomerklas in te richten voor kinderen met leerachterstand. Op de gemeenteraad eind mei deed raadslid Philip Ghekiere (Open Vld) het voorstel om een zomerschool te organiseren. Hij wil hiermee kinderen met een leerachterstand helpen. “Ik was bijzonder blij met de unaniem positieve reacties van alle partijen. Ik kreeg ook snel de steun van de 5 directies die in Deerlijk lager onderwijs aanbieden.  Nauwelijks een week later diende ik een dossier in bij de Vlaamse overheid met de vraag om  ondersteuning te krijgen.” aldus Philip Ghekiere. Hij kreeg de voorbije week de goedkeuring van Vlaanderen voor een subsidie van 2500 euro. Gedurende twee weken, van 10 tot 21 augustus zullen maximaal 14 kinderen spelenderwijs taal leren. 

Het initiatief werd ‘Tik Tok Taal’ gedoopt. Tik Tok Taal wil een groep kinderen uit het eerste, tweede en derde leerjaar twee fijne leer-en speelweken aanbieden met een gevarieerd programma. “We mikken op kinderen die het door omstandigheden wat lastig hebben met taal of die de zomer alleen thuis moeten doorbrengen. Ze leren taal in de voormiddag en spelen in de namiddag. Intens sociaal contact en het vlot gebruik van taal staan centraal.” aldus Philip.  

Tik Tok Taal is helemaal nieuw, het is geen opvang, geen speelwerking, geen jeugdbeweging en ook geen voortzetting van het schooljaar tijdens de vakantie. De eerste week zit Tik Tok Taal in de lokalen van de scouts op het Gaverdomein. De tweede week op het terrein van de KSA achter ‘Den Osse’. Er is begeleiding voorzien telkens van 08:30 tot 16:00. De deelname voor de kinderen is gratis. De scholen kennen uiteraard de noden van de kinderen het best, dus zij zorgen voor de contacten met de ouders.

Werkgroep met gemeenteraadsleden
“Omdat zowel de scholen als de gemeentelijke diensten het in deze coronatijd bijzonder druk hebben, dacht ik eraan dit initiatief te coördineren van uit de gemeenteraad. Gemeenteraadsleden Sophie Mespreuve en Louis Haerinck waren meteen enthousiast en bereid om mee te helpen aan het initiatief.

Begeleiders gezocht
Het project is intussen goedgekeurd door de overheid. Nu zoekt de werkgroep begeleiders, leerkrachten met affiniteit voor taal (actieve, gepensioneerde en studenten lager onderwijs), monitoren van jeugdverenigingen en sportclubs die bereid zijn om een leuke namiddagactiviteit te organiseren of begeleiders van onze culturele verenigingen. 

“Aan de lokale bedrijven vragen we om een picknick te sponsoren of een interessant bedrijfsbezoek te organiseren. We zoeken eventueel ook nog een busje om kinderen op te halen en terug te brengen.”

Wil je mee helpen, stuur dan snel een berichtje naar philip.ghekiere@deerlijk.be, 
sophie.mespreuve@deerlijk.be of louis.haerinck@deerlijk.be