‘Tik Tok Taal’ naar 1 september toe

Als aanloop naar 1 september… een steuntje in de rug na de moeilijke coronaperiode. De kinderen, allen uit Deerlijks scholen, kregen tien dagen in de voormiddag vooral taalonderricht. De namiddagen waren gevuld met allerhande initiatieven zoals het bezoek aan een landbouwbedrijf, spelletjes geleid door scouts, eerste hulp die verzorgd werd door het Rode Kruis, een natuurwandeling en een uitstapje naar de Gavers.
Louise Derie spendeerde graag tien dagen van haar vakantie aan dit initiatief. ,,Ik heb de gsm bij de hand, want ik ben nog op zoek om op 1 september te starten als leerkracht lager onderwijs. Mijn groep van ‘Tik Tok Taal’ bestaat uit kinderen die straks naar het vierde leerjaar moeten. Zorgen voor afwisseling is mee een werkpunt. Ik merk dat de kinderen het leuk vinden en dit is een mooie tijdsinvulling.’’