Het volkstuinpark brengt mensen toch bij elkaar

Ook bij Tuinhier gooide het coronavirus de werking totaal overhoop. ,,Wij konden één voordracht organiseren en daarna was alles dicht. Gelukkig kon de werking van het volkstuinpark ‘Overakker’ gewoon verdergaan. Uiteraard met alle coronavoorschriften in acht te nemen’’, vertelt voorzitter Jan Desimpelaere.

Tuinhier groeit en bloeit. Een vereniging die elk jaar meer leden telt en er een actieve werking op na houdt. Het volkstuinpark in de Tapuitstraat is thans de kern van Tuinhier. ,,Dit jaar zijn er slechts zeven percelen op overschot om te tuinieren. Er zijn een dertigtal liefhebbers actief op ons park ‘Overakker’. Wij konden in deze coronatijd alles safe houden. Afstand houden en voldoende ontsmetten waren geen probleem en elk lid heeft zijn eigen kastje in het lokaal. Wij werken in openlucht en mee daardoor kon alles verdergaan. In de eerste maanden moesten de leden te voet of met de fiets naar de volkstuin komen omdat dit geen essentiële verplaatsing was. Maar het lukte en is een geluk voor de vereniging. De volkstuintjes blijven vooral een sociaal gebeuren. Er is een eigen whatsapp-groep voor het melden van iets of het stellen van vragen. In de warme zomermaanden zorgen leden voor elkaars groenten om water te geven. De leden weten ook dat er plantoverschotten in bakken staan. Ine Declercq, één van de tuinders, is het centrale aanspreekpunt voor de volkstuinen.’’