Deerlijk Zomert Na

De gemeentelijke diensten zitten ook na de zomer niet stil. Verschillende initiatieven vanuit cultuur, sport, jeugd & familie en senioren staan in de steigers. Tijdens een persontmoeting werd alles toegelicht. Schepen van Cultuur Regine Rooryck vertelde dat ‘Deerlijk Zomert Na’ eigenlijk een vervolg is op ‘Deerlijk zomert’. Freek Depraetere van de cultuurdienst kondigde een zoektocht aan naar muzikaal talent. Vier bands in de Kazerne.  In samenwerking met het Davidsfonds wordt op 8 oktober, 19 november en 3 december om 20 uur in d’Iefte een filmavond georganiseerd. Voor de jeugd is er o.m.  lasershooten en voor de senioren een zangnamiddag.
Bijkomende info en tickets op www.deerlijk/deerlijkzomertna