Afscheid van een monument

Zaterdagmiddag werd pater Rik (83) met applaus en naar zijn laatste rustplaats begeleid. In de Sint-Columbakerk was er afscheid in beperkte kring. Een viering voorgegaan door zijn confraters en pastoor Marc Messiaen. Alles keurig voorbereid en verzorgd. Vooraan in de kerk tien voorwerpen die elk een facet van het leven de pater belichtten. Zo o.m. zijn scoutsstok, de kelk, zijn bijbel en een kruisbeeld. Op het einde van de viering een warm applaus als uiting van grote dankbaarheid voor de inzet en voor het leven van de pater.. Na de viering vormden een paar honderd scouts en oud-scouts een erehaag voor de tocht naar het kerkhof. Applaus en een dankbare blik voor de man die meer dan 50 jaar hun proost was. 

Uit het gedachtenisprentje: ,,Hij probeerde in vrede te leven met alle mensen die hij tegenkwam op zijn weg. Een rustig man waar je niet echt kwaad kon op zijn. Pater Rik is zoals een stafkaart.: hij probeert ons altijd op de goede weg te zetten. Geen hoogdravende woorden maar een herkenbaar verhaal, dicht bij het leven, om over na te denken.’’