Sint-Lodewijk Deerlijk in de ‘provinciale kijker’!
De eerste stap is gezet voor de opwaardering van de dorpskern in Sint-Lodewijk. De provincie West-Vlaanderen kende een subsidie van 25.000 euro toe voor de opmaak van een ruimtelijk masterplan van Sint-Lodewijk. Eén grote winnaar… de gemeente Deerlijk en zijn inwoners!  Dankzij de alertheid van de bestuursploeg en het indienen van een perfect onderbouwd dossier krijgt de gemeente een mooi bedrag om één van de kernpunten in het meerjarenplan vorm te geven. De gemeente voorziet zelf ook 25.000 euro voor de opmaak van de plannen voor de herinrichting van ‘Sellewie’. 
Bevoegd schepen van openbaar domein Bert Schelfhout: “Het is één van onze voornaamste werkpunten om de dorpskernen in Deerlijk mooier in te richten. Een eerste stap voor Sint-Lodewijk is de opmaak van een ruimtelijk masterplan. Samen met onze diensten en schepen Matthias Vanneste heb ik in september een uitvoerig dossier voorbereid om provinciale ondersteuning te krijgen.”
Ook burgemeester Claude Croes is zeer te spreken over de toegekende subsidie: “Het is positief dat de provincie en het lokaal bestuur kunnen samenwerken om de typische dorpskern van Sint-Lodewijk op te waarderen.”