Wandelomlopen vanuit Sint-Lodewijk

Het was een gewoonte van Okra-Sint-Lodewijk om begin maart een regionale wandeling te organiseren. Goed voor zo’n 300 wandelaars, mooie omlopen,… tot corona er een stokje voorstak.
Organisator Frans Beunens: ,,Wat iedereen verwachtte is ook werkelijkheid geworden. Onze 12de editie, voorzien voor maandag 1 maart, is geannuleerd. Okra werkte een alternatief uit: wandelen op vaste omlopen van 7 km en 3 km met start aan het buurthuis van Sint-Lodewijk. Er is een samenwerking met KWB en Femma Sint-Lodewijk.’’  Op de startplaats hangt vanaf 5 maart informatie aan het raam. Op de ‘corona-omlopen hangen de pijlen tot einde maart. De deelnameformulieren en blanco kleurplaten worden verdeeld bij alle leden van de drie verenigingen. Info bij frans.beunens@telenet.be . De deelnameformulieren zijn vanaf 8 maart ook beschikbaar in de Spar te Sint-Lodewijk.