Toch sprake van de lokale verbindingsweg tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat

Vlaams minister Zuhal Demir  heeft in een ministerieel besluit de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de heraanleg kruispunt Belgiek. Daar worden echter 2 belangrijke aandachtspunten aan toegevoegd: de verbindingsweg tussen Oude Vichtestraat en Olekenbosstraat is noodzakelijk en er mogen geen nieuwe commerciële gebouwen in de buurt van het kruispunt gecreëerd worden.
De minister adviseert om de lokale verbindingsweg aan te leggen tussen de Oude Vichtestraat en de Olekenbosstraat.  “Wij volgen het dossier kruispunt Belgiek al jaren op. Zeer recent betreurden we de beslissing van de meerderheid om de geplande verbindingsweg tussen Oude Vichte- en Olekenbosstraat te schrappen. Minister Demir vindt het niet wenselijk  om in het gebied tussen de heraangelegde Breestraat en de N36 nieuwe grootschalige activiteiten toe te laten die het doorstromend verkeer aan het kruispunt zouden hinderen. ”, aldus raadslid Filip Terryn.

N-VA Deerlijk vraagt dus concreet om geen nieuwe grote winkelketen toe te laten in de buurt van het kruispunt. Dit zou het kruispunt terug extra belasten terwijl de dure herinrichting net de bedoeling heeft om het verkeer vlotter te laten verlopen. N-VA Deerlijk vraagt dan ook aan het College om rekening te houden met deze 2 belangrijke adviezen.