Uitbreiding van Deerlijkse groene long nabij het Gaverkasteel?

Een masterplan voor de opwaardering van het Gaverdomein? N-VA Deerlijk riep vorig jaar op om de site van het oude gemeentedepot niet te verkopen. Raadslid Filip Terryn herhaalde op de gemeenteraad van 25 maart 2021 die boodschap nog eens: “Wij willen die site integreren in het Gaverdomein. Veel Deerlijkse verenigingen zijn al jaren op zoek naar een beter lokaal voor hun activiteiten. De site ligt daarbij mooi in het verlengstuk van het Gaverdomein. Wij vinden dit een unieke kans om dit mee te nemen bij het opmaken van een masterplan rond het opwaarderen van het Gaverdomein. Het is een mooie kans om de Deerlijkse groene long nog wat uit te breiden. Het zou dan ook spijtig zijn om de groene omgeving niet verder uit te breiden en de kans niet te nemen om lokalen te voorzien voor de Deerlijkse verenigingen.  We hopen dat deze site niet verkocht wordt maar dat deze integraal ten goede zal komen aan veel Deerlijkse inwoners.”