Juf Vera Archie nam afscheid van het onderwijs

Vera Archie ging begin mei op pensioen. Zij studeerde in 1981 af als onderwijzeres en gaf eerst vier jaar les in de school van de Statiewijk. ,,Ik was er nog één jaar collega bij het boegbeeld van de school, meester Frans Viaene. Daarna naar de school in de Hoogstraat en bijna steeds in het tweede leerjaar.’’ Haar lievelingsvakken waren Nederlands en zingen. ,,Daar kon ik mij in uitleven en creatief mee bezig zijn. Ik maakte graag een liedje voor een collega en op mijn laatste dag verrasten de kinderen mij ook met een zelfgemaakt lied. De collega’s zorgden voor o.m. een Spaande avond.’’ Vera is niet weinig fier Hannelore Bedert onder haar oud-leerlingen te hebben.
Over de school? ,,Ik had ook het geluk te mogen werken in een schitterend team met een leuke sfeer.’’
En met de nieuwe vrijetijd? ,,Wij gaan graag met vakantie en ik zal meer tijd hebben om te lezen, fietsen en wandelen. De zes kleinkinderen zullen mij ook wel af en toe nodig hebben.’’