Groei van Deerlijks inwonersaantal

De statistiek van de bevolking toont voor het tweede jaar op rij een aangroei. Einde vorig jaar waren er 99 inwoners meer dan eind 2019. Het jaar voordien zelfs 137 meer. De uitbreiding met een aantal nieuwe straten en het groeiend aantal appartementen leidden mee tot deze evolutie.
Het aantal geboorten bedroeg vorig jaar 143 en het aantal overlijdens 130. Er werden het voorbije jaar 725 nieuwe inwoners genoteerd en 651 Deerlijkenaren verlieten de gemeente. In Deerlijk waren einde vorig jaar 12.179 inwoners.
,,Dit betekent een aangroei met twee procent in twee jaar tijd’’, vat burgemeester Claude Croes de evolutie samen.
Het aantal vreemdelingen in de gemeente steeg tot 475 tegenover 410 einde 2019. De Polen zijn met 75 de grootste groep, gevolgd door de Nederlanders (35) en Spanjaarden (28). Van de niet-Europese landen zijn de grootste groepen uit Marokko en van Syrische afkomst (telkens 29).