Gemeente Deerlijk creëert ‘speelnatuur’ op plein Cardijnlaan

Deerlijk plant de aanleg van een stuk speelnatuur op het grasveld in de Cardinaal Cardijnlaan.  “Als gemeente hebben we de ambitie om extra natuurplekken te creëren.  Het plein langs de lokalen van Chiro Joeki is daar zeer geschikt voor.  We creëren er een echt stuk speelnatuur die ook voor omwonenden de ideale plek is om te vertoeven, voor een leuke wandeling met de hond of om er met de kindjes te ravotten.” verduidelijkt Bert Schelfhout (Open Vld), schepen van openbaar domein, jeugd en groen. “Omdat het aansluit op natuurdomein Wijmelbroek is de natuurwinst ook groot voor de fauna en flora. Natuurlijke spelelementen stimuleren de creativiteit en verbeelding van kinderen.”
In de zomer wil men de terreinwerken aanvatten en in het najaar de aanplant.

“In nauw overleg met de Chiro maakten we een ontwerp om de site natuur én speelvriendelijk in te richten. Erna gingen we met omwonenden in gesprek via een online vergadering.” vervolgt Bert Schelfhout “Nu is het eerste ontwerp klaar en volgt de aanvraag tot omgevingsvergunning en nog later de gunning. De aanleg zelf doen we bij voorkeur deze zomer zodat we in het najaar de aanplant kunnen doen.” Voor de realisatie konden we ook beroep doen op subsidies van de provincie en werken we samen met Stadslandschap Leie en Schelde.

Ravotten in het speelbos en op de heuvels
“Natuurlijke spelelementen stimuleren de creativiteit en verbeelding. We voorzien ze op verschillende manieren.” aldus Schelfhout. “In het speelbos wordt een kampenzone voorzien en een grotere wadi met boomstambruggen. Op de open grasvlakten zullen boomstammen, wilgentunnels en -hutten de avontuurlijkheidszin van kinderen prikkelen.”Op de hoogste speelheuvel komt een speelplatform. Tijdens de activiteiten van de jeugdbeweging kan deze dienen als leidersplatform om het volledige terrein te overzien. Tevens kan hij gebruikt worden als wedstrijdtoren bij het jaarlijkse volleybalevenement.  Andere speelheuvels variëren in hoogte en breedte, met een maximum van twee meter hoog. Tussen de heuvels is een grasvlakte voorzien ter grootte van een volleybalveld, hier is ook plaats voor andere spelen zoals voetballen of kubben.

Grasvlaktes, bloemenrijk grasland, struiken en bomen
De plannen voorzien in enkele grasvlaktes. Deze kunnen dienen voor pleinspelen en om jaarlijkse activiteiten te organiseren. Langs de korter gemaaide terreinen streven we naar een bloemrijk grasland. Door minder vaak te maaien krijgen bloemen en kruiden de kans om tot bloei te komen. Dit bloemrijk grasland oogt mooi én is ook nuttig voor bijen en vlinders. Rondom het terrein zullen streekeigen struiken aangeplant worden als groenbuffer. Vogels aan vinden hier voedsel- en nestgelegenheid. De groenbuffer heeft ook een geluiddempende functie.

Waterhuishouding
Op verschillende plaatsen op het terrein worden wadi’s aangelegd. Deze verlaging in de grond zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien tijdelijk water kan worden opgevangen. Het regenwater kan op deze manier stelselmatig in de bodem sijpelen. Zo voorkomen we dat het regenwater afvloeit naar de riolering maar juist ons grondwater aanvult.
Verschillende wandelpaden doorkruisen het terrein, voorzien van verschillende rustpunten.
Door combinatie van gemaaide graspaden en halfverharde paden kan iedereen het terrein beleven en ontdekken. De poortjes die uitkomen op het terrein blijven toegankelijk.