Noël Matthys is de oudste mannelijke inwoner

Tijdens een korte plechtigheid donderdagnamiddag in het woonzorgcentrum Heilige Familie, werd de 100-jarige Noël Matthys gehuldigd. Burgemeester Claude Croes: “Noël is in het kransje van vier eeuwelingen de enige man. Ik heb vernomen dat hij graag oesters lust en dat er op zijn verjaardag (Kerstmis) oesters op tafel stonden.” Noël knikte en zei dat het juist is. De burgemeester had een getekende foto van de koning en koningin mee en een gepersonaliseerd tinnen dienblad van de provincie. Er waren ook geschenken van de gemeente en het WZC. Schepen Louis Vanderbeken las de bladzijde in het guldenboek en nodigde de eeuweling uit dit als eerste te ondertekenen. Noël aarzelde niet en ondertekende.