Deerlijks protest tegen het bovengronds Ventilustraject net voor de gemeenteraad

Deerlijknaren maken zich zorgen om het megaproject Ventilus. De geplande  magnetische straling zorgt voor grote onrust bij de inwoners. De plannen  om 6 Gigawatt aan stroom boven een 400-tal Deerlijkse woningen te transporteren, zorgen voor groot wantrouwen. In de volksmond is er geen begrip voor de bovengrondse leiding. Ook  het te weinig aan informatie vanuit het bestuur zorgt voor onzekerheid onder de vele aanwezigen. De protestactie van een  honderdtal mensen  was ongezien voor een anders zo rustige en lieflijke gemeente Deerlijk.
Een grote delegatie van het Vlaams belang, getroffenen over de gemeente- en gewestgrenzen heen, burgerbewegingen en vele Deerlijknaren met vragen maakten buiten hun ongenoegen kenbaar voor de gemeenteraad van 27 april. Daarna trok iedereen sereen richting gemeenteraad. De raadszaal was te klein voor de vele aanwezigen die het standpunt van hun verkozenen wensen te vernemen.

Tijdens de zitting nam oppositieraadslid Dirk Demeurie het woord: “Het is duidelijk dat een 400-tal Deerlijkse gezinnen rechtstreeks betrokken zijn en zich grote zorgen maken. Mijn voorstel is om vanuit de gemeente niet bij de pakken te blijven zitten maar een juridisch adviseur aan te stellen om de belangen van de gemeente en zijn inwoners te verdedigen. Ook een meldpunt inrichten moet een goede zaak worden om de juiste informatie te bezorgen aan de betrokkenen.”

Schepen Matthias Vanneste repliceerde: “Dit is een complex dossier van lange adem. We zijn nu in stap 5 van de 22 stappen dat dit dossier dient te doorlopen om vergund te worden. Nu wordt het ontwerp van RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voorgelegd, dat gaat over de ruimtelijke wijzigingen rondom het traject. Daar er in Deerlijk geen ingrijpende wijzigingen zijn (de nieuwe leidingen komen op bestaande masten) kunnen wij nu niks doen. Het is pas in de volgende fase, het openbaar onderzoek – project MER – waar er gesproken wordt over het gezondheidsaspect van onwonenden, dat we bezwaar kunnen indien. Vandaar dat we als gemeente tot op heden nog geen stappen ondernomen hebben.”

Nadien sprak burgemeester Claude Croes de gemeenteraad en de vele aanwezigen toe: ” We zijn, samen met de betrokken collega-burgemeesters, een gezamenlijke aanpak aan het bespreken. Ook naar de Vlaamse overheid toe, kan een gezamenlijke aanpak tot meer resultaat leiden. Als er meer nieuws is over dit overleg met mijn collega’s zal dit ook gecommuniceerd worden. Ook in de volgende gemeenteraad komen we hierop terug. Onze milieu-ambtenaar is het aanspreekpunt in de gemeente voor onze inwoners.”

Na de gemeenteraad werd er nog nagepraat over de Ventilusproblemen, sommigen denken aan een burgergroep en zich zo te verenigen, anderen denken te verhuizen.
Wil je verder op de hoogte blijven over het Ventilusdossier, registreer u dan op www.zonderkanker.be
Meer info of lid worden van de burgerbeweging Deerlijk …  binnenkort op www.ventilusdeerlijk.be (website in aanmaak)