Nieuw depot voor gemeentewerkers in Deerlijk

In de loop van het voorjaar zal de gemeenteraad een deel van het vroegere textielbedrijf Movelta (Weverijstraat) aankopen. Dit wordt het depot voor de gemeentearbeiders. Thans is het depot in de Stationsstraat gelegen. Burgemeester Claude Croes vertelde tijdens de nieuwjaarsreceptie dat de aankoop op één van de volgende raadszittingen geagendeerd wordt.