Deerlijks gemeenteraadslid Dirk Demeurie wordt uit de N-VA gezet

De onafhankelijke verzoenings- en tuchtcommissie van de N-VA heeft beslist om Deerlijks gemeenteraadslid Dirk Demeurie uit de partij te zetten. Zo komt er een einde aan een intern conflict dat al een tijdje aansleepte binnen de lokale N-VA-afdeling. In het kielzog van Demeurie verlaten ook gemeenteraadslid Sophie Mespreuve en lid van het BCSD Mieke Ottevaere de afdeling.

De uitsluiting komt er nadat bij meerdere pogingen tot verzoening werd vastgesteld dat gemaakte afspraken niet werden gerespecteerd. “Het kan niet dat men partijgenoten in diskrediet blijft brengen en zo de belangen van de afdeling ondermijnt, zuiver met oog op eigen gewin”, stelt arrondissementeel voorzitter Johan De Poorter. “Dat gaat niet alleen in tegen de belangen van de afdeling maar ook die van de gemeente.”

“We betreuren dat door deze situatie enkele zeer talentvolle en gedreven mensen ontmoedigd werden om zich voor de afdeling in Deerlijk te engageren”, klinkt het verder. “Door dit conflict eindelijk achter ons te laten, krijgt de afdeling nu de ruimte om nieuwe talentvolle mensen aan te trekken en samen verder werk te maken van een sterke N-VA-afdeling voor Deerlijk. Wij gaan volop werken aan een nieuw positief lokaal verhaal”.

 “We hopen tenslotte dat diegenen die de partij de rug toekeren zich waardig en constructief opstellen en hun politieke mandaten teruggeven aan de partij. Dat hebben ze aan het begin van de legislatuur trouwens ook onderschreven.”