Een brief of kaartje voor bewoners woon zorgcentrum

Aan de hoofdingang van het woon zorgcentrum Heilige Familie hangt een speciale brievenbus. Daarin kunnen brieven of kaartjes gedeponeerd worden voor de bewoners. Door de coronacrisis is er geen bezoek in het woon zorgcentrum toegelaten. Van buiten uit kunnen er brieven of kaartjes in gedeponeerd worden. Het personeel bezorgt deze aan de bewoners. Er wordt gevraagd de omslag te sluiten en er de naam en kamernummer van de bewoner op te vermelden.  Zondagvoormiddag was het stil in de centrumstraten. Gesloten winkels, weinig verkeer en geen kerkelijke vieringen. Er kwamen toch een drietal gelovigen naar de kerk die niet op de hoogte waren dat er in de kerken nog enkel uitvaarten met een beperkte kring aanwezigen zijn toegelaten.