Gratis restafvalzakken in Deerlijk

Op de laatste zitting van december keurde de voltallige gemeenteraad een voorstel goed rond het gratis bedelen van restafvalzakken voor onder andere bepaalde doelgroepen van mensen met medische problematiek of beroepsmatige redenen. De restafvalzakken zullen vanaf 1 januari gratis bedeeld worden op afspraak bij het Sociaal Huis van Deerlijk. Mensen met medische problematieken, zoals incontinentie of een stoma, en die dat kunnen staven met een medisch attest, zullen elk jaar 2 grote rollen kunnen afhalen. Kinderopvanginitiatieven zullen per schijf van 7 voltijdse kinderen jaarlijks één grote rol kunnen bekomen. Bevoegde schepen Louis Vanderbeken vertelt: “Bepaalde categorieën van mensen hebben meer restafval dan de anderen. Het gaat daarbij voornamelijk over medisch afval en pampers. Die nemen heel wat plaats in de vuilniszakken in. Met deze tegemoetkoming kunnen we de hogere afvalkosten voor deze personen doen dalen, want dit is voor hen toch een grote hap uit het budget.”