Een halve eeuw pingpongclub

De pingpongclub met locatie in de Gaverhal, is 50 jaar jong. De hechte groep is elke maandagavond present voor een sportieve ontmoeting. Burgemeester Claude Croes blikte terug naar het verleden. “Het begon in de televisieklas van de jongensschool. Dan verhuisden ze naar de turnzaal en in 1977 kregen zij een plaats in de sporthal. Walter Baert was vele jaren de trekker en bezieler. Nu is Lieven Decraene voorzitter en Jozef Engelbeen secretaris.” De club ontving een kunstwerk als herinnering. Schepen van Sport Matthias Vanneste overhandigde het en wees op het belang van de sport en de sportclubs. De bladzijde in het guldenboek werd ondertekend en daarna was er groepsfoto, receptie en feestmaal.