Deerlijks Verlangen

We werden uitgenodigd recht tegenover het René De Clercq museum waar we het mooi positief verhaal mochten aanhoren van een superhuwelijk in Deerlijk. De gemeente heeft een samenwerking met het burgerinitiatief ‘Deerlijks Verlangen’ om inwoners de kans te geven een geveltuin te realiseren.  Inwoners kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen die dan het openbaar domein inricht voor de geveltuin. Deerlijks Verlangen doet de aanplant.
“Deze samenwerking is een win-win. Geveltuinen maken onze straten mooier, iets waar ik bewust op inzet vanuit het beleid. De mensen van Deerlijks Verlangen zorgen voor de aanplant en expertise. Onze diensten zorgen dat het voetpad langs het huis juist wordt ingericht. Voor een beperkte kost realiseren we met inwoners en vrijwilligers een mooier straatbeeld.” reageert bevoegd schepen Bert Schelfhout.  Recht tegenover het museum staat er een voorbeeldtuin met een 7-tal klimplanten en tal van bodembedekkers. Daar kunnen Deerlijkenaars inspiratie opdoen om hun gevel ‘groener’ te maken. We maakten ook kennis met Jan Vergote, een van de voortrekkers van ‘Deerlijks Verlangen’ . Hij geeft ons een woordje uitleg geeft over dit prachtig initiatief om het Deerlijks straatbeeld op te fleuren.
Jan: “Deerlijks Verlangen is een groepering van geëngageerde burgers met de ambitie om het beleid te stimuleren en positieve projecten op te zetten voor de gemeenschap. Onze vereniging  is ontstaan uit ‘Groen Licht’ waar we vorig jaar reeds op eigen initiatief gevelplanten aanbrachten op verschillende plaatsen in het centrum van Deerlijk. Vorig jaar slaagden we erin om  26 projecten met hulp van vrijwilligers te voltooien.  Wij willen dit in 2020 nog uitbreiden. Vandaar dat we bij de gemeente aanklopten, waar we snel positief klanken hoorden om mee te stappen in het verhaal. De samenwerking met de gemeente zal ook drempelverlagend werken. Klimplanten of bloemen planten tegen je gevel is best wel een grote stap voor de eigenaar van de woning; een stukje stoep uitbreken, aarde invullen, aanplanten en natuurlijk als goede huisvader de planten verzorgen. We hebben voor dit jaar reeds een 30-tal nieuwe aanvragen en het kan nog meer… We spreken met de eigenaars af waar ze hun geveltuin willen, nemen foto’s en noteren de afmetingen op een soort technische fiche, dewelke we aan de gemeente bezorgen.”

Praktisch: ik wil een geveltuin…
De gemeente bundelt de aanvragen per vijf zodat de uitvoering aaneensluitend kan gebeuren. Niet alle plaatsen zijn geschikt voor zo’n geveltuin. De gemeente vraagt altijd een minimum obstakelvrije voetpadbreedte van 1,2 meter. De geveltuin is meestal 0,3 meter. Wie geen geveltuin meer wil, dient wel de kost voor herstel van het voetpad op zich te nemen. Een geveltuin is dus geen experiment, maar een meerwaarde voor de gevel en de straat. Na de aanvragen zorgt de technische dienst voor het verwijderen van de verharding, de nodige afboording en het invoeren van teelaarde. Deerlijks Verlangen doet de afwerking.  Ze spannen kabels en planten de gekozen begroeiing.

Nog een kleine afsluiter van Jan Vergote: “Deerlijks Verlangen wil het betonlandschap een groene tint bezorgen. Deerlijks Verlangen heeft drie pijlers: wij staan voor meer biodiversiteit, meer ruimtelijk evenwicht en minder vervuilend (mooimakersactie voor de opruiming van de gemeente die normaal in april plaats moest vinden i.s.m. de Gezinsbond was een mooi voorbeeld daarvan). Wil jij ook deel uitmaken van dit positief Deerlijks verhaal, aarzel niet om ons te contacteren via  https://www.facebook.com/deerlijksverlangen/ of je kan rechtstreeks een aanvraagformulier invullen via de link naar het aanvraagformulier voor een geveltuin: bit.ly/ikwileengeveltuin.