Nadine Wante op pensioen

In het gemeentehuis kwamen de familie en collega’s van Nadine Wante bijeen voor een gezellige babbel bij haar pensionering.
Nadine Wante uit de Stationsstraat werkte 23 jaar in diverse taken van de gemeentelijke scholen. Zo o.m. in de opvang, bij de bediening in de eetzaal, bij het busvervoer.
Zij ontving gemeentelijke aankoopbons en voor haar man was er een fles wijn. De burgemeester dankte haar en wenste haar het beste voor de toekomst.