Deerlijk verhoogt premie voor scheiding afvalwater en regenwater bij rioleringsprojecten

“Bij de aanleg en heraanleg van openbare riolering zijn inwoners door Vlaamse wetgeving verplicht om hun regenwater en afvalwater te scheiden en apart aan ons rioolstelsel te koppelen”, vertelt schepen van Openbare Werken Bert Schelfhout (Open Vld) “Dat brengt kosten met zich mee. Als gemeente willen we tegemoet komen in die kosten. De vroegere premie wordt verdubbeld. De gemeente komt nu tussen in de kosten tot maximum € 1000.  We hebben heel wat rioleringsprojecten in samenwerking met buurgemeenten voor de boeg. In vergelijking met een aantal van hen zat onze ondersteuning aan de lage kant. Nu is onze premie te vergelijken met Zwevegem en Harelbeke.”

Het vroegere premiestelsel voor scheiding afvalwater en regenwater voorzag in een ondersteuning van maximaal 200 euro voor gesloten bebouwing en 500 euro voor open en halfopen bebouwing.  “Dat onderscheid is weggewerkt”, aldus schepen Schelfhout. “Onafhankelijk van in welk type woning je woont kan je tot 1000 euro premie krijgen. Uiteraard moet je de kosten kunnen aantonen.” Wie zelf de werken uitvoert kan tot 75% premie krijgen voor de kost van de materialen. Wie een aannemer inschakelt krijgt tot 50% van de volledige factuur vergoed.

Inwoners zijn verplicht als we nieuwe riolering in de straat leggen om hun afvalwater te scheiden door VLAREM-wetgeving. “Die verplichting willen we counteren door een substantieel deel te ondersteunen”, vervolgt Schelfhout.  “De gemeente heeft twee grote rioleringsprojecten voor de boeg in samenwerking met buurgemeenten. We hadden de wens om de premies wat beter op elkaar af te stemmen. Een toekomstig project omhelst de Waregemstraat en Evangelieboomstraat in samenwerking met Waregem. Een ander project is de Kerkstraat – Otegemstraat in samenwerking met Anzegem en Zwevegem. Nu komt de premie overeen met die van Zwevegem en Harelbeke.”

De uitgave van de premie wordt geraamd op € 40.000 voor de volledige legislatuur. “Dat valt inderdaad goed mee in vergelijking met uitgaven van andere premiestelsels. We hebben dat grondig bekeken in het licht van onze budgettaire mogelijkheden. Nieuwe woningen en renovaties leggen automatisch gescheiden stelsel aan, dus het aantal woningen dat bij elk project gedwongen moet veranderen is in dalende lijn”, besluit Schelfhout.

De kosten voor inwoners kunnen soms oplopen, in het bijzonder als de werken gepaard gaan met de opbraak van bestaande verharding (terras, oprit). Bij de aanleg of heraanleg van openbare riolering is de optimale afkoppeling van bestaande gebouwen langsheen het tracé een voorwaarde voor subsidiëring vanuit Vlaanderen.  Wanneer een rioleringsproject wordt voorbereid komt voorafgaand een afkoppelingsdeskundige langs bij de betrokken inwoners om de aanpassingen te bekijken.