Deerlijkse geschiedenis… samen met scholen en jeugd!

René De Clercq, één van de drie groten van Deerlijk: zijn leven, werk, gedichten en liederen…
Op zaterdag 12 juni 2021 om 19 uur organiseert ICDien een herdenkingsplechigheid aan het monument van de bekende Deerlijkse dichter naast de Columbakerk.

Dirk Demeurie: “Dit jaar willen we ook de jeugd betrekken in de herdenking. Het moment om stil te staan bij onze Deerlijkse geschiedenis en het in de klas te hebben over René De Clercq en in het bijzonder over zijn muzikaal belang, over zijn woorden als klanken.. Dit wordt de rode draad in de herdenking. Geen gedichtjes aanleren en opzeggen, geen liedjes aanleren en zingen (wat uiteraard wel mag…) maar een taalopdracht. Uit die gedichten en liederen een boodschap van hoop, samenhorigheid, veerkracht en verbondenheid halen na zoveel verzuring, verdriet en gevoel van machteloosheid door de corona-crisis. Deze eventuele schoolopdracht werd toegestuurd naar de Deerlijkse scholen met ondermeer voorbeelden voor het schrijven van een quote, een haiku, een elfje of een tik-tokfilmpje, allen in het thema van René De Clercq. De meest creatieve ingediende schoolwerken zullen gebracht worden door de leerlingen zelf. De herdenking op 12 juni wordt opgeluisterd door zanger Pieter Deknudt. De beste werken worden beloond met een waardevol aandenken.”

Meer info hieromtrent bij Dirk Demeurie – dirk.demeurie@telenet.be – of via rita.joseph@telenet.be