Algemeen directeur Karel Bauters legde eed af

Bij het begin van de gemeenteraadszitting van donderdagavond 19 januari legde Karel Bauters de eed af als algemeen directeur van de gemeente Deerlijk. Na het officiële moment dankte de nieuwe directeur en hij zei dat hij op 1 februari in dienst treedt. Karel Bauters was tewerkgesteld bij het stadsbestuur van Harelbeke waar hij 12 jaar departementshoofd Grondgebiedzaken (stedenbouw, ruimtelijke planning, mobiliteit, stadsontwikkeling, milieu, …) was. Met zijn opgebouwde expertise en netwerk in de regio is hij ervan overtuigd zich ten volle te kunnen inzetten voor Deerlijk.