Boerenhart Deerlijk voor heerlijk en eerlijk voedsel

Boerenhart Deerlijk is een groep landbouwers uit onze gemeente die ook binnen 20 jaar uw duurzaam lokaal voedsel willen produceren. De gemiddelde landbouwer in Vlaanderen is 55+. In de toekomst zullen er heel wat minder landbouwers zijn. Wij zijn heel bezorgd over die toekomst en we willen dit met deze actie onder de aandacht brengen. Er zijn tal van wetgevingen die het ons moeilijk maken om nog te boeren: mestwetgeving (MAP), stikstofregels (PAS), gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)… Onze rendabiliteit daalt, de onzekerheid is enorm.

Vlaanderen heeft heel vruchtbare landbouwgronden. Maar er is een enorme druk om die vruchtbare gronden in te nemen voor bos, industrie… Als landschapsbeheerders van onze mooie open ruimtes in Deerlijk, zijn we ervan overtuigd dat onze bedrijven naast voedselproductie een grote natuurwaarde hebben. Maar met dit beleid kan de landbouw niet verder bestaan. Daarom keren we dit beleid de rug toe.

Nergens zijn je lekkere frietjes, groenten en vlees zo veilig als in ons land! Als je dit in 2040 ook nog wil, zullen de landbouwers van hier noodzakelijk zijn.

Groeten
❤ Boerenhart ❤ Deerlijk