Fanfare Sint-Cecilia zet het feestjaar in

Gezelligheid troef tijdens de nieuwjaarsdrink van de fanfare Sint-Cecilia. Aan alle aanwezigen werd gevraagd zich met iets van 100 jaar geleden te tooien. Voorzitter John Lannoo vertelde over zijn fanfare en burgemeester Claude Croes was de tolk van het gemeentebestuur om de groep te feliciteren.

Na het ondertekenen van de bladzijde in het guldenboek was er een receptie en gezellig samenzijn. Tussendoor gaf Yves Vandewiele toelichting bij de verschillende festiviteiten die in dit eeuwfeestjaar plaatsvinden. De voorzitter ontving een jubileumaandenken uit de handen van schepen Rooryck.