Benny Messiaen met pensioen

Tijdens een gezellige ontmoeting in het gemeentehuis werd officieel afscheid genomen van Benny Messiaen. Zijn familie, het schepencollege en de collega’s waren erbij. Hij begon in het jaar 2000 bij de gemeentelijke groendienst en werd in 2006 zaalwachter van de sportinfrastructuur.Burgemeester Clause Croes dankte hem voor zijn inzet. Schepen van Sport Matthias Vanneste overhandigde Deerlijkbonnen aan Benny. Voor de toekomst wenste de burgemeester hem veel vreugde en geluk toe en een verdere inzet voor de Gaveromroep. “Ik hoop dat jij contact blijft houden met de collega’s.” Benny dankte voor de attenties en vertelde met de glimlach over de fratsen die hij beleefde.