Deerlijknaren maken zich zorgen omtrent Ventiluslijn.

Dit heikel onderwerp maakt vele mensen bezorgd, Een ventiluslijn van 6 Gigawatt boven de hoofden van 450 Deerlijkse gezinnen is nu niet een fraai toekomstperspectief. De meer dan 300 aanwezigen waren getuige van een gedegen uiteenzetting omtrent de plannen van Elia.

‘DeerlijkVERENIGT’ wil de mensen op een juiste manier inlichten, zonder voorgaande manipulaties. De talrijke aanwezigen waren onder de indruk van sprekers Piet Depraetere en Claude Chantrie die een objectief beeld gaven tijdens hun presentatie. Elia heeft er wel een zootje van gemaakt, veel mist spuien en zo weinig mogelijk informatie geven. De getroffenen worden weinig of niet ingelicht en er zijn geen juiste cijfers beschikbaar omtrent de straling die op de bewoners afkomt. Claude Chantrie stelde duidelijk de vraag of we binnenkort in de meest bestraalde gemeente van West-Vlaanderen zullen wonen. Duidelijk is dat Deerlijk wakker geworden is en vele bezwaarschriften zal indienen.
Deerlijkse schepen Mathias Vanneste: “Ook vanuit de gemeente Deerlijk wordt er bezwaar ingediend . De gezondheidsrisico’s werden niet goed ingeschat en het alternatief op gelijkstroom is niet voldoende onderzocht. Ons bezwaarschrift staat online en kan je raadplegen op www.deerlijk.be”.

Wil je meer info om een bezwaarschrift in te dienen voor 27 oktober, contacteer deerlijkverenigt@gmail.com
Op de tweede foto staat een voorbeeld van bezwaarschrift met de nodige informatie en hoe je dit zelf kan indienen of mailen naar bovenvermeld mailadres van DeerlijkVERENIGT