‘DeerlijkVerenigt’ verzamelt 274 bezwaarschriften tegen Ventilusproject

Donderdagavond 26 oktober overhandigde een afvaardiging van het comité ‘DeerlijkVerenigt’ een pak met 274 bezwaarschriften tegen de geplande aanleg van Ventiluslijn aan de gemeentelijke diensten. Schepenen Matthias Vanneste en Bert Schelfhout namen deze in ontvangst en zijn ervan overtuigd dat vanavond ook een negatief advies vanuit de gemeente volgt. Op de agenda van de gemeenteraad van vanavond staat de bespreking van een negatief advies.

Naast de 274 schriftelijke bezwaarschriften die door het comité verzameld werden, zijn er ook nog digitale maar daarover zijn er thans nog geen aantallen. Volgens het comité ligt de aard van de bezwaren vooral op gebied van onvoldoende studiewerk over de aanleg, onvoldoende informatie, geen compensatieregeling op de bestaande lijn, de gezondheidsproblematiek en onvoldoende toekomstvisie. “Wij hebben hier en ook op de andere locaties het gevoel dat dit project in deze uitvoering nergens gedragen wordt”, klinkt het samenvattend.