Aangepaste meerjarenplanning voorgesteld

Vanavond, donderdag 25 november, bespreekt de gemeenteraad de aangepaste meerjarenplanning voor de eerstvolgende jaren.
Burgemeester Claude Croes: ,,Wij plannen niet alleen voor de rest van deze legislatuur maar kijken ook verder. Niet alles kan in die komende drie jaren klaar zijn, maar de uitvoering kan ook later.’’
Een paar uitschieters die vanavond besproken en wellicht goedgekeurd worden. Het project ‘centrumpark’ wordt qua invulling uitgebreid met het huidige Leon Defraeyeplain. De woningen aldaar worden gesloopt. d’Iefte wordt verder onderhouden maar op korte termijn vervangen door een nieuw theater- en ontmoetingsaccommodatie op een andere plaats in het centrum. Ook een nieuwe bibliotheek wordt in dat geheel geïntegreerd.
Het huidige depot van de gemeentediensten krijgt een woonbestemming. Het Gaverdomein wordt opgewaardeerd. De diensten van het OCMW wil men verhuizen naar de centrale campus in het centrum. In Sint-Lodewijk komt er een polyvalent buurthuis dat tevens een oplossing biedt aan de school met gedeeld gebruik van de turnzaal. Voor de kerk van Sint-Lodewijk wordt gedacht aan een multifunctioneel gebruik.